чингис раднаев песни - и многое другое для вас на funnysongs.ru

Мотив Наранай Домог, авторство Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев.

Оценки: 0

Музыкант или группа: Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев

Песня называется: Наранай Домог

Продолжительность mp3 записи: 05:21

Когда добавлен: 2015-02-10

Текст просмотрели: 343


Скачать
Полный список песен автора Бадма-Ханда Аюшеева, Билигма Ринчинова, Чингис Раднаев
Текст произведения:

Наранай Домог

Yбгэн баабайн ульгэр туужада
Yндэhэ яhанайм элинсэг hанагдаа,
Эртын сагай суряа(н)ханда(ал)
Эрьен, эрьен соностон дурдаа.

Газар дайдым hажа(а)хада
Арьяа баала
Молор hайхан узэсхэлэн
Арьяа баала
Эхэ нангин хизаар мунхэл
Арьяа баала
Эрьеэд наралан хурэхэл
Арьяа баала

Билигма Ринчинова:
??ряа сагhаа убгэ эсэгын
Yргэлжэл ябаhан угайм заншалы(е)
Эртын сагай суряа(н)ханда(ал)
Эрьен, эрьен соностон дурдаа

Амар жаргал урш88(н)
Энэ зурхэнэйм шут88(н)
Арьяа баала

Чингис Раднаев:
hэй, hэ-hэй-эй, hэй, hэ-hэй-эй
Эдир залуу наhан дуудаа ??тэ хусэл бии манда
hэй, hэ-hэй
Эхэ эсэгын хундые эльгэ зурхэнд88 ургэе
hэй, hэ-hэй

Урдахан сагайнгаа утахан замхандаа
Холые зорижо(л) ханилая(л) бултаараа.
Уулзаhан нухэд88 уриял тоонтодоо,
Улаанхан нараяа угтаял бултаараа - 2 дахин

Смотреть видео
"Наранай домог" Кремль
Комментарии (0)
Поделиться мнениемПроверка на ботов: